0


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy iż:

 1. Administratorem i odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Cegal sp. jawna Oddział Hotel Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź.

 2. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe
  z wykorzystaniem kontaktu, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 42 6771530.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów  Spółki tj. marketingu bezpośredniego własnych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
  • weryfikacji tożsamości Klienta/ Gościa hotelowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 1. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej ( 5 lat zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ) oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy ( do 10 lat zgodnie z art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego) lub do czasu wycofania zgody.

 2. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Polityka Cookies